In het geval van de Oostenrijkse zomerwoningen werd er elk jaar een huurcontract van een jaar gesloten.
Het wordt voor huizenbezitters steeds moeilijker om hun huis te verkopen.Met het ontwikkelen en uitvoeren van renovatieprojecten kan enige tijd gemoeid zijn, maar het is hema fotoalbum kortingscode niet zo dat de huurders in het gehuurde zijn ingetrokken om er vervolgens gaandeweg de huurovereenkomst achter te komen dat zij in een sloopwoning zaten.De opzegging van een dergelijke overeenkomst kan alleen geschieden op basis van de in de wet omschreven gronden (zoals bijvoorbeeld dringend eigen gebruik).De aliexpress freebies 2018 tendens in de jurisprudentie is dat een dergelijk overeenkomst met terughoudendheid moet worden toegepast.Dit ging tientallen jaren zo door.Men dient er echter op bedacht te zijn dat een beroep op artikel 7:232 lid 2 BW in de regel niet snel wordt gehonoreerd.Huurovereenkomst voor twee respectievelijk vijf jaar (of korter).Eén van de wegen waarop dit rechtsgeldig kan worden bereikt is door het tijdelijk verhuren van de woning aan een derde op een dusdanige wijze dat het gebruik van de woning kan worden gekwalificeerd als naar zijn aard van korte duur in de zin van.De huurder was daarnaast bekend met het feit dat de woning na het sluiten van de huurovereenkomst te koop bleef staan.Bij de huurovereenkomst voor bepaalde tijd voor twee respectievelijk vijf jaar (of korter) geldt daarentegen wel het stelsel van huurprijsbescherming en geldt daarnaast de meldingsplicht.Ook is de verhuurder niet gebonden aan het wettelijke puntensysteem, het systeem dat aan de hand van een puntentelling de maximale huurprijs bepaalt.
Een akkoordverklaring met verhuur voor langere tijd kon echter volgens de kantonrechter niet worden afgeleid uit de reactie van de makelaar naar de huurder.
(Voorzieningenrechter Rechtbank s-Hertogenbosch, sector kanton, locatie Eindhoven.d., WR 2007, 73 en Voorzieningenrechter Rechtbank s-Hertogenbosch.d., WR 2007,74).
De kantonrechter overwoog dat voor het antwoord op de vraag of sprake is van huur die een gebruik van woonruimte betreft dat naar zijn aard slechts van korte duur is in de zin van artikel 7:232 lid 2 BW, moet worden gekeken naar de aard.
Maar wat is naar zijn aard van korte duur?Huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur.Eén van de uitzonderingen daarop is de huurovereenkomst welke een gebruik van woonruimte betreft dat naar zijn aard slechts van korte duur.Wilt u weten of in uw situatie sprake is van een huurcontract voor bepaalde tijd?Op grond van de Woningwet mogen woningbouwcorporaties geen kortdurende huurovereenkomsten afsluiten tenzij het door de minister aangewezen groepen als noodopvang, bewoners van te renoveren woningen en huurders met woonbegeleiding betreft.De Rechtbank Den Bosch heeft zich dit jaar twee keer uitgesproken over een overeenkomst die naar zijn aard van korte duur.Welke termijn huurder en verhuurder in gedachten hadden toen de huur begon;.Met naar zijn aard slechts van korte duur bedoelt de wetgever tijdelijke huur van bijvoorbeeld vakantiewoningen of wisselwoningen (een wisselwoning is een woning waarin een huurder tijdelijk zijn intrek neemt, omdat zijn eigen woning wordt gerenoveerd of nog niet is opgeleverd).
[L_RANDNUM-10-999]