Indien de huurder de huurovereenkomst beëindigt tijdens de eerste driejarige periode, heeft de verhuurder recht op een opzegvergoeding.
Gelieve mij dan ook per kerende het bewijs over te maken dat de gehuurde woning correct werd verzekerd conform artikel 10 van het huurcontract (.).Beoordeling a) Voorafgaandelijk ter zake de geldigheid van de opzeg van tweede verweerster en de solidariteit en ondeelbaarheid der verbintenissen van de huurders.Er kon hieromtrent geen akkoord worden bereikt aangezien cliënten niet bereid zijn de huurwaarborg terug te betalen aan (tweede verweerster) indien geen nieuwe huurwaarborg wordt betaald door u (.) U kwam daarop evenwel niet opdagen zodat geen akkoord kon worden bereikt.21 november 2006: eerste verweerder laat zich voor het eerst op het adres van de huurwoonst inschrijven in het bevolkingsregister.Volgens de verweerders bleef de eiser vervolgens afwezig op de afspraak gemaakt op 30 november 2011 voor de overhandiging van de sleutels.De facturen voor de watervoorziening werden geruime tijd niet betaald zodat afsluiting dreigt, met hoogoplopende kosten, waarvoor ook de eigenaar dreigt aangesproken te worden door het betreffende nutsbedrijf.
opzeg door tweede verweerster: (.) Na ons telefonisch onder houd was u met mondelinge overeenkomst akkoord.
Wanneer deze zogenaamde contracten van korte duur echter stilzwijgend zijn blijven verder lopen, worden deze automatisch ook contracten van negen jaar.
Onder de gegeven omstandigheden lensway korting is het tevens redelijkerwijze zinloos bovendien een jaar nadat de huurders het pand hebben verlaten, aan de eiser het gevorderde bewijsaanbod nog toe te staan.
562 met voetnoot 72).
Opzeg van een huurovereenkomst van negen jaar door de verhuurder om er zijn familie te laten wonen Een huurovereenkomst van 9 jaar kan te allen tijde door de verhuurder worden opgezegd om zijn bloed- of aanverwanten (of die van zijn echtgenoot) in de woning.
De opzegvergoeding is altijd verschuldigd, ongeacht de omstandigheden van de opzeg, dus ook al zou de opzeggende huurder onmiddellijk een andere huurder kunnen voorstellen en ook wanneer de huurder opzegt naar aanleiding van een geschil met de verhuurder.
Verschillende mogelijkheden naargelang de duur van een huurovereenkomst: Huurovereenkomsten met een normale duur van negen jaar, huurovereenkomsten die onder de, woninghuurwet vallen worden geacht automatisch voor negen jaar te zijn afgesloten: indien er in het huurcontract geen specifieke huurtermijn is opgenomen indien er in het.Een huurovereenkomst van drie jaar of minder kan door geen enkele partij eenzijdig vervroegd worden opgezegd.Opzeg van een huurovereenkomst van negen jaar door de verhuurder om er zelf te gaan wonen Een huurovereenkomst van drie jaar of minder kan door geen enkele partij eenzijdig vervroegd opgezegd worden, ook niet door de eigenaar om er zelf te gaan wonen.Vooraf verdient het opmerking dat verweerders niet gehuwd zijn (zie getuigschriften van woonst en daarbij beauty vouchers sydney behorende gegevens gehecht aan het inleidend verzoekschrift) zodat artikel 215.W.Deze contracten kunnen door de huurder enkel worden beëindigd onder de voorwaarden bepaald in het contract.Het is tevens een algemeen verspreid gebruik dat bij de beëindiging van een huur de verhuurder sowieso de sloten laat vervangen.Niet van overeenkomstige toepassing.Opgelet 1: zolang de huurovereenkomst van negen jaar niet is geregistreerd, kan de huurder opzeggen zonder opzegtermijn en zonder opzegvergoeding.Gerelateerd Link rechtstreeks naar deze pagina via deze verkorte URL: /node/740.Gent 15 december 2003,.W.De politie van Roeselare heeft mij toen bijgestaan.Praktisch: De opzeg wordt het best per aangetekende brief gegeven De opzegtermijn van zes maanden begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de huurder de opzegbrief heeft ontvangen.Voor verdere huurschulden kunt u zich wenden tot (eerste verweerder).
Men kan opzegging definiëren als de rechtshandeling door eenzijdige wilsverklaring van én partij of de wilsverklaring van alle partijen, waarmee voor de toekomst een einde wordt gemaakt aan de overeenkomst die partijen hadden afgesloten.
Hij moet een opzegtermijn van drie maanden in acht nemen.

[L_RANDNUM-10-999]