Jeugdzorg, subsidiebeleid en verordening, financiën (incl.
Sociaal Domein, werk inkomen, hoeveel korting studenten ov wmo, armoede.Maatschappelijk vastgoed welzijn, verkeer Vervoer.Dat begint met een hoofdlijnenakkoord, waarbij de mogelijkheid bestaat voor partijen die niet mee onderhandelen alsnog hun inbreng te doen. .De onderhandelingen hebben binnen drie weken geresulteerd in een hoofdlijnenakkoord en draagt de titel Rijswijk maken we Samen!De verdeling van de portefeuilles van de wethouders.Plaspoelpolder en In de Bogaard, Acquisitiebeleid) Grondzaken Stadsbeheer Wonen Onderwijs Projectwethouder Uitwerking gebiedsvisie PPP (1eportefeuillehouder) In de Bogaard (1eportefeuillehouder) Implementatie Omgevingswet ici paris korting 10 euro (2eportefeuillehouder) RijswijkBuiten (2e portefeuillehouder) Hoofdfoto is van de vier kandidaat-wethouders, van links naar rechts: Armand van de Laar, Marloes Borsboom-Turabaz, Jorke van der Pol.M is in 2008 als beste webwinkel beoordeeld tijdens de Nationale Thuiswinkel Awards.Inrichting openbare ruimte, dierenwelzijn, cultuur, projectwethouder, implementatie Omgevingswet (1eportefeuillehouder).Van der Tak: Ik wil mijn complimenten overbrengen aan de onderhandelaars van de partijen.
M verkoopt sinds enkele jaren ook met succes electronica en mobiele telefoons.
Zij zijn met open vizier het proces ingegaan en hebben elkaar de ruimte gegeven om samen een andere bestuursstijl te ontwikkelen waardoor de raad en de samenleving meer betrokken zullen worden.
Het hoofdlijnenakkoord vormt de basis voor een samenlevingsakkoord.
Dit komt tot stand met de inbreng van de samenleving in al haar geledingen.
Economische bedrijvigheid centra.o.
De bij het akkoord betrokken partijen hebben de volgende kandidaat-wethouders voordragen: Marloes Borsboom-Turabaz GroenLinks Rijswijk, björn Lugthart-Wij.
In de Bogaard (2eportefeuillehouder uitwerking gebiedsvisie PPP (2eportefeuillehouder jorke van der Pol VVD (3e loco-burgemeester).Het akkoord is gereed om voorgelegd te worden aan de gemeenteraad, de inwoners en maatschappelijke instellingen. .Landgoederenzone en Wilhelminapark) en milieu.Marloes Borsboom-Turabaz, groenLinks (1e loco-burgemeester duurzame Stadsontwikkeling, energie(transitie groen (w.o.GroenLinks, VVD, D66 en Wij. .Om de tafel zitten vanaf links gezien: Armand van de Laar, Constantijn Dolmans, Marja Pelzer-Vooijs, Björn Lugthart, Sjaak van der Tak, Marloes Borsboom-Turabaz, Marieke Alberts, Coen Sleddering en Jorke van der Pol.P O economische Dienstverlening richting ondernemers (Horeca, Detailhandel, /Startende ondernemers en Toerisme).We maken zo Rijswijk klaar voor de toekomst.Het is vanuit het vertrouwen op de constructieve basishouding dat ook in een nieuwe bestuursperiode partijen elkaar weten te vinden en gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen.hebben op woensdagavond 25 april een hoofdlijnenakkoord getekend dat de basis legt voor het nieuwe college in Rijswijk.Alleen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, gemeenteraad en college krijgen oplossingen een duurzaam karakter.

Op de tweede foto, de onderhandelaars met de verkenner Sjaak van der Tak in hun midden.
Deze constructieve wijze van onderhandelen heeft ertoe bijgedragen dat de formatie in Rijswijk binnen drie weken rond.
Op 5 april lichtte verkenner Sjaak van der Tak zijn verslag van de verkenning toe.

[L_RANDNUM-10-999]