Zyprexa is een geneesmiddel dat de werkzame stof olanzapine bevat.
Inhoud van deze bijsluiter Wat is zyprexa en waarvoor wordt dit middel gebruikt?Manie, een ziekte met symptomen van opwinding en euforie.Inhoud van de verpakking en overige informatie.Een combinatie van koorts, sneller ademen, zweten, spierstijfheid en sufheid of slaperigheid (hoe vaak deze bijwerking voorkomt, is op basis van de beschikbare gegevens niet te berekenen) Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen) met zyprexa injectie zijn tragere.Na registratie kan men zich aanmelden.Schizofrenie is een geestesziekte met een aantal symptomen, zoals onsamenhangende gedachten en spraak, hallucinaties (horen of zien van dingen die er niet zijn achterdocht en waanideeën.Daar deze neurotransmitters een rol spelen bij schizofrenie en bipolaire stoornis, wordt met behulp van olanzapine de hersenactiviteit genormaliseerd en nemen de symptomen van deze ziektes.De doses variëren in de praktijk van 5 tot 20 mg per dag.(Perforatie om het de beroepsbeoefenaar mogelijk buy vouchers online uk te maken de informatie af te scheuren) instructies voor DE beroepsbeoefenaar IN DE gezondheidszorg Reconstitutie en toediening van zyprexa Reconstitueer zyprexa poeder voor oplossing voor injectie alleen met water voor injectie.
Informeer uw arts meteen als u een van de volgende verschijnselen heeft: ongebruikelijke bewegingen vooral van gezicht en tong (een vaak voorkomende bijwerking die kan voorkomen bij 1 op de 10 mensen bloedstolsels in de aderen (een soms voorkomende bijwerking die kan voorkomen bij.
0Om deel te kunnen nemen moet je je eerst registreren.
Geneesmiddelen van dit type kunnen abnormale bewegingen van met name het gezicht of de tong veroorzaken.
De meest voorkomende bijwerkingen van Zyprexa (waargenomen bij meer dan 1 op de 10 patiënten) zijn slaperigheid, gewichtstoename, orthostatische hypotensie (lage bloeddruk bij het op gaan staan) en een verhoogde concentratie prolactine (een hormoon) in het bloed.
Injecteer dit in de flacon zyprexa poeder voor oplossing voor injectie.De verschillende tabletsterktes bevatten telkens de volgende bestanddelen: sterkte VAN DE tablet overige bestanddelen: zyprexa 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg en 10 mg tabletten (omhulling van de tablet) schellak, macrogol, propyleenglycol, polysorbaat 80 en indigo karmijn (E132 watervrij ethanol, isopropyl- alcohol, butylalcohol, ammoniumhydroxide zyprexa.EMA/399522/2013, eMEA/H/C/000115, ePAR-samenvatting voor het publiek.Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven.Elke tablet bevat 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg of 20 mg actief bestanddeel.Sími: Slovenská republika Eli Lilly Slovakia,.r.o.Wanneer wordt Zyprexa voorgeschreven?Als dit op u van toepassing is, vertel dit dan de arts.De werkzaamheid van Zyprexa- tabletten om een manische episode te voorkomen, werd onderzocht onder 1 162 volwassen patiënten.Het middel kan ook worden gebruikt om een terugkeer van deze symptomen te voorkomen bij patiënten met een bipolaire stoornis (een geestesziekte waarbij periodes van euforie en depressie elkaar afwisselen) die in het beginstadium reageerden op de behandeling.Zyprexa wordt afgeleverd als een poeder.



Uw arts of verpleegkundige zal het mengen met een vloeistof zodat het als een injectie toegediend kan worden.
De werkzaamheid werd vergeleken met die van placebo of lithium (een ander geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van een bipolaire stoornis).

[L_RANDNUM-10-999]